Diseñamos una herramienta tecnológica para optimizar el “Aprendizaje basado en proyectos” (ABP) en las aulas

Trabajamos junto con Deusto Sistemas (DS Labs *) en el desarrollo de un nuevo módulo para Inika que nos permita optimizar el “Aprendizaje basado en proyectos” (ABP) en las aulas.  El proyecto que se pilotará en el colegio Urkide consistirá en  [...]

Inikan EKI proiektuaren ebaluazio sistema

Elkar argitaletxeak eta Ikastolen elkarteak sortutako EKI proiektuaren ebaluazio sistema Inikarekin eraman ahal izango da. Inikak aurrez kargaturik dakartza, Konpetentzien ebaluazioaren atalik konplexuena eta astunena, alegia irizpide eta adierazleen karga eta antolaketa. Horregatik Irakasleeiasko asko errazten zaie Ikasleek konpetentzietan ebaluatzea [...]

Inika participa en el proyecto SMARTMEDU junto con Urkide e IBERMATICA

El objetivo sería crear una herramienta de explotación de la información basado en herramientas Big data, que mediante analítica avanzada permita la extracción de conocimiento de los datos del alumno/a y su entorno, automatizando la contextualización de los alumno/as, segmentándolos [...]

Inika presenta su sistema para evaluar competencias

Oinarrizko konpetentziak ebaluatzeko sistema integratu dugu gure sistemaren baitan. (Europak hezkuntzaren esparruan 2020rako ezarritako  ildo estrategikoak jarraituz, eta “Heziberri 2020” Planari jarraituz) Arloen ikuspegitik, konpetentziak ebaluatzeko hainbat irizpide eta lorpen adierazle zehaztu ditzakegu. Ondoren espreski konpetentziak lantzeko programazioak (arazo-egoerak) diseinatu ahalko [...]