Inika presenta su sistema para evaluar competencias

Oinarrizko konpetentziak ebaluatzeko sistema integratu dugu gure sistemaren baitan. (Europak hezkuntzaren esparruan 2020rako ezarritako  ildo estrategikoak jarraituz, eta “Heziberri 2020” Planari jarraituz)

Arloen ikuspegitik, konpetentziak ebaluatzeko hainbat irizpide eta lorpen adierazle zehaztu ditzakegu. Ondoren espreski konpetentziak lantzeko programazioak (arazo-egoerak) diseinatu ahalko ditugu, hortarako Unitate didaktiko eta jarduerak zehatuz. Azken hauek hainbat konpetentzi-irizpide-rekin lotuko ditugu.

Irakasleek, Irakasle Kuadernoaren baitan, egunerokoan saiotik jarduerak lantzerakoan eta irizpideak ebaluazterakoan, zeharka eta era naturalean konpetentziak ebaluatzen ariko dira.

Los profesores, diariamente desde el Cuaderno del Profesor, al trabajar las actividades  y evaluar los criterios, indirectamenet y de manera natural estarán evaluando competencias.

23/11/2018|Noticias|